top of page

Alicja Lenczewska – archiwalne nagrania z Ziemi Świętej

Film zawiera archiwalne nagrania z udziałem szczecińskiej mistyczki Alicji Lenczewskiej (1934 – 2012), zrealizowane podczas pielgrzymi do Ziemi Świętej w 2001 r.


Alicja kilkukrotnie odwiedziła Ziemię Świętą. Te pielgrzymki były kluczowe dla jej rozwoju duchowego – wiele jej rozmów z Panem Jezusem odnosi się w sposób dosłowny i symboliczny do tych zdarzeń.


Montaż: VICONA


bottom of page