top of page

Czyściec w życiu ziemskim – s. Anna Czajkowska WDC"Czy człowiek może uniknąć odpokutowania kar za swoje grzechy? Nie. Może jednak przejść przez oczyszczenie w czasie ziemskiego życia, a nie dopiero po śmierci" – mówi s. Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych (siostry bezhabitowe). W swojej książce "Czyściec w życiu ziemskim" pisze ona także: "Oczyszczenie się z kar, przejście tego procesu za życia, czyściec ziemski to przyjęcie postawy nawrócenia (…).


Nawrócenie jednak to nie jakaś zewnętrzna poprawność w postępowaniu, ale raczej proces wewnętrznej przemiany człowieka, zmierzający do otwarcia się na Boga w Chrystusie (...). Każdemu z nas Bóg daje wystarczającą łaskę, byśmy mogli zwrócić się ku temu, co nas oczyszcza i uświęca, dlatego nie musimy koniecznie przechodzić przez czyściec po śmierci. Możemy na ziemi przygotować serce na niebo. Trzeba tylko chcieć poddać się Bożemu prowadzeniu i otworzyć na to wszystko, co służy duchowemu rozwojowi, czyli naszemu uświęceniu".

Konferencja wygłoszona w dniach 26-27 maja 2018 r. w ramach cyklu rekolekcji formacyjnych odbywających się w klasztorze filipinów przy Sanktuarium Świętogórskim w Gostyniu.

Realizacja: VICONA / CC-BY-NC-ND 4.0
24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page