top of page

Droga Krzyżowa za kapłanów Sł. B. ks. Aleksandra Woźnego
Przykładem człowieka, który szczególnie umiłował nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest Sługa Boży ks. Aleksander Woźny, który żył w latach 1910-1983. Jako kapłan przeżył osobistą drogę krzyża przez niemal pięć lat pobytu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych Buchenwald i Dachau oraz roku więzienia w Polsce komunistycznej. Przez ponad 50 lat służby kapłańskiej każdego dnia wiernie brał krzyż obowiązków i szedł za Chrystusem. W latach 1945-1983 jako proboszcz poznańskiej parafii św. Jana Kantego codziennie odprawiał Drogę Krzyżową, także w dni, które wydawały się zwalniać z tego chwalebnego zwyczaju np. w I Święto Bożego Narodzenia. Owocem tego nabożeństwa były liczne nawrócenia spotkanych przez niego ludzi, moc wewnętrzna w głoszeniu słowa Bożego i mądrość Krzyża.

Rozważania Dróg Krzyżowych ks. Aleksandra Woźnego charakteryzuje brak płytkiej uczuciowości. Spełniają one wiernie to, o co prosił Chrystus płaczące niewiasty: "Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą" (Ewangelia św. Łukasza 23, 28). Są to myśli pełne realizmu, konkretu i – żarliwej miłości. (Ks. Marcin Węcławski – proboszcz Parafii Maryi Królowej w Poznaniu).


 

Wstęp


Panie Jezu, pragnę tę Drogę Krzyżową ofiarować w intencji kapłanów.


Wiem, że owoce swej męki rozdzielasz przez kapłanów, dlatego zależy Ci na tym, aby oni byli Ciebie godni i mogli Cię zastępować w rozdzielaniu łask.


Ofiaruję Ci tę Drogę Krzyżową również za tych, którzy mają w najbliższym czasie przyjąć święcenia, za kapłanów naszej parafii oraz za wszystkich kapłanów naszego miasta.

 

Stacja I

Pan Jezus skazany na śmierć


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Pan Jezus pozwolił się niesprawiedliwie osądzić, aby Ojca Niebieskiego przebłagać między innymi za grzechy tych, którzy sądzą kapłanów.


Wielu ludzi nie korzysta z posług kapłańskich tylko dlatego, że słuchają ludzkich sądów o kapłanach. Kapłan będzie surowiej sądzony niż inni ludzie. Panu Jezusowi wolno także posługiwać się niegodnym kapłanem, który – jak każdy człowiek – jest grzeszny i ma wady.


Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje sądy o kapłanach. Może zraziłem nimi kogoś do sakramentów świętych?


Któryś za nas cierpiał rany...

 

Stacja II

Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Krzyża nikt chętnie przyjąć nie chce. Także dla kapłanów krzyż jest krzyżem.


Może widziałem kiedyś kapłana, który unikał krzyża? Nie trzeba się tym gorszyć. Kapłan jako człowiek może być słabszy ode mnie.


Panie Jezu, przepraszam Cię za te wszystkie wypadki, kiedy gorszyłem się zachowaniem kapłanem i jednocześnie chciałem – –naśladując go –– urządzić sobie życie łatwiej i wygodniej.


Któryś za nas cierpiał rany...

 

Stacja III

Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Na widok upadku Pana Jezusa wielu gorszyło się Jego słabością fizyczną, wątpiąc w Jego Bóstwo.


Gdy zobaczę kapłana upadającego, zamiast się gorszyć, pomodlę się za niego.


Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie wypadki niegodnego kapłaństwa.


Któryś za nas cierpiał rany...

 

Stacja IV

Pan Jezus spotyka swą Matkę


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Każdy kapłan – podobnie jak Pan Jezus – potrzebuje opieki i pomocy Matki Najświętszej.


Prośmy Pana Jezusa, aby wszyscy kapłani i klerycy oddali się Matce Bożej w niewolę.


Któryś za nas cierpiał rany...

 

Stacja V

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Podobnie jak Pan Jezus przyjął pomoc Szymona Cyrenejczyka, kapłan również potrzebuje pomocy ludzi świeckich. Wprawdzie w tej współpracy ludzie zwykle całą zasługę przypisują kapłanom, ale Pan Bóg wszystko kiedyś oceni sprawiedliwie i przyzna każdemu to, co mu się należy.


Poprośmy o łaskę dla ludzi świeckich, aby chętnie i gorliwie pomagali kapłanom w pracy duszpasterskiej.


Któryś za nas cierpiał rany...

 

Stacja VI

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Pan Jezus przyjął z wdzięcznością gest Weroniki.


Kapłan również potrzebuje wsparcia ze strony ludzi świeckich. Ale nikt nie powinien odwodzić go od tego, aby nadal szedł swoją drogą krzyżową. Nieraz nawet dobry człowiek może nieświadomie być pokusą dla drugiego.


Przeprośmy Pana Jezusa za to, że może kiedyś przyczyniliśmy się do tego, że jakiś kapłan stał się mniej gorliwy.


Któryś za nas cierpiał rany...

 

Stacja VII

Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Zapewne najboleśniejsze dla Pana Jezusa były grzechy kapłanów.


Zdarza się, że kapłan zamiast nawrócić się, jeszcze bardziej upada. Ty na ten widok nie załamuj się w wierze, w dobrych uczynkach. Upadek kapłana nie może być dla ciebie usprawiedliwieniem.


Przeprośmy za tych kapłanów, o których wiemy, że upadli, a może nawet odeszli od Pana Jezusa.


Któryś za nas cierpiał rany...

 

Stacja VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Najczęściej od matki zależy, jaki jest kapłan.


Módlmy się o dobre rodziny, o dobre matki, które chciałyby ofiarować swe dzieci Panu Bogu i zachęcały je do tego.


Prośmy, aby wszystkie matki obecnych kleryków zachęcały swych synów do złożenia Panu Bogu prawdziwej ofiary ze swego życia.


Któryś za nas cierpiał rany...

 

Stacja IX

Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Kapłan ma różne pokusy. To szatan wystawia go na nie, ponieważ zdaje sobie sprawę, że jeśli kapłan upadnie, to zgorszenie będzie większe niż wtedy, kiedy upadnie świecki człowiek.


Taki kapłan potrzebuje pomocy – nie tylko modlitwy czy dobrego słowa, ale przede wszystkim przykładu ze strony ludzi świeckich. To może być nieraz skuteczniejsze niż upomnienie biskupa.


Przeprośmy Pana Jezusa za tych kapłanów, którzy dali publiczne zgorszenie.


Któryś za nas cierpiał rany..

 

Stacja X

Pan Jezus z szat obnażony


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Pan Jezus bardzo cierpi, gdy kapłan grzeszy. Ale cierpi jeszcze bardziej, gdy grzech kapłana jest publiczny, bo wtedy słabi w wierze załamują się.


Jeśli pragniesz "okryć" Pana Jezusa, możesz to zrobić, dyskretnie milcząc o grzechach kapłana, by nie stały się one publiczne. Pan Jezus ci to wynagrodzi.


Przeprośmy za te wszystkie wypadki, kiedyśmy opowiadali o grzechach kapłana.


Któryś za nas cierpiał rany...

 

Stacja XI

Pan Jezus przybity do krzyża


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Pan Jezus zapowiedział, że przez podwyższenie na krzyżu wszystkich pociągnie ku sobie.

Przez przebite ręce Pana Jezusa prośmy o czystość kapłańskich rąk. Prośmy też, aby ręce przygotowujących się do kapłaństwa nie były splamione nieczystością ani chciwością.


Któryś za nas cierpiał rany...

 

Stacja XII

Pan Jezus umiera na krzyżu


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Śmierć Pana Jezusa na krzyżu powtarza się w każdej Mszy Świętej. Dzięki tej śmierci człowiek może żyć. Jak bardzo Chrystus cierpi, kiedy kapłan w grzechu sprawuje ofiarę Mszy Świętej.


Panie Jezu, ofiaruję Ci miłość Niepokalanego Serca Twej Matki Najświętszej jako wynagrodzenie za wszystkie świętokradztwa.


Któryś za nas cierpiał rany...

 

Stacja XIII

Pan Jezus zdjęty z krzyża


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Matka Bolesna, której oddano martwe ciało Syna, policzyła wszystkie rany zadane Mu przez nasze grzechy.


Kto przeprasza za grzechy kapłanów, najbardziej pociesza Matkę Najświętszą.


Prośmy o łaskę dla kapłanów, aby z taką samą miłością i szacunkiem brali do ręki Ciało Pana Jezusa, z jaką trzymała je na swych rękach Matka Boża.


Któryś za nas cierpiał rany...

 

Stacja XIV

Pan Jezus złożony w grobie


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...


Jak trudno jest dzielić z Maryją niezmierny smutek Matki uczestniczącej w pogrzebie Syna.


Matka Najświętsza patrzy na każdego przyjmującego Komunię Świętą i prosi, aby jego serce było czyste i godne.


Prośmy Matkę Najświętszą, aby trwała przy nas zawsze, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą.


Któryś za nas cierpiał rany...

 

Zakończenie


Kto wynagradza Panu Jezusowi za kapłanów, zyskuje Jego wdzięczność i może się spodziewać łaski, że spotka w życiu kapłana, który pomoże mu naprawdę pokochać Pana Jezusa.
Źródło: Drogi Krzyżowe, Ks. Aleksander Woźny, wyd. Kontekst Poznań 2015

24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page