Duchowa Obrona Granic. Wielka nowenna o pokój i błogosławieństwo dla PolskiBardzo wiele parafii, wspólnot, grup modlitewnych jak i po prostu ludzi, którym na sercu leży los naszej Ojczyzny, organizuje w tych dniach inicjatywy modlitewne za Polskę, widząc co dzieje się na wschodniej granicy, ale też ogólnie wewnątrz kraju. Ludzie chwytają spontanicznie za różaniec, włączają się w nowenny, uczestniczą częściej we Mszy św., prosząc o wstawiennictwo naszych wielkich świętych i patronów, błagając o pomoc w tej walce i ochronę Polski przed złem, duchowym, jak i fizycznym. Ludzie modlitwy i wiary wiedzą, że pomoc Polsce może przyjść tylko z Nieba, tak jak to bywało w przeszłości w naszej historii.

Miałam przyjemność zaprojektować ten plakat dla parafii w Chełmie. Jak powiedział kapłan, który zgłosił się do mnie z tą prośbą – jest to na wyraźną prośbę parafian, którzy pragnęli, aby taką modlitwę zorganizować.

Zachęcam również, aby organizować się w takie grupy modlitwy lub prosić swoich proboszczów, wikarych, o podjęcie modlitwy w kościele.