top of page

Jeśli nie zrozumiesz mojego milczenia, nie zrozumiesz moich słów... Rekolekcje ze św. SzarbelemJeśli nie zrozumiesz mojego milczenia, nie zrozumiesz moich słów... Bóg na wypełnienie tych właśnie słów wybrał sobie niezwykłe miejsce na mapie świata – Liban. Jak już sami Libańczycy to odkryli – ta ziemia istnieje tylko dzięki wierze pustelników, Bożych herosów, którzy tam zakotwiczyli się mocno w Bogu. To ziemia, na której za czasów św. Marona, męczennicy oddali swoje życie za prawdziwą wiarę. To od jego imienia mówimy dzisiaj o Kościele maronickim. Kościele katolickim – maronickim. To na tej ziemi w 1828 roku przyszedł na świat Józef Makhlouf, znany jako św. Szarbel.


Właśnie ten święty był przewodnikiem podczas rekolekcji, które w klasztorze filipinów na Świętej Górze w Gostyniu w dniach 6-8 września 2019 r. poprowadził ks. Darek Dąbrowski COr. Odkrył on przed nami podczas tych dni nieprostą duchowość św. Szarbela – taką, w której nie idzie się na skróty. Jak powiedział na zakończenie rekolekcji ks. Darek – duchowość opartą na sakramentach Kościoła oraz na szczerej i prostej wierze. Także na konkretach życia, na codziennej pracy dobrze wykonywanej – z taką wrażliwością i uwagą, której uczy nas św. Szarbel, gdy patrzymy na jego modlitwę. Ponieważ gdy się modlił, to modlił się całym sobą. Gdy pracował, to pracował całym sobą. Uczy nas tego, żebyśmy dobrze robili to, co robimy, ponieważ może początek nawrócenia ma swoje odzwierciedlenie w dobrze odmówionym pacierzu, bez pośpiechu, w posprzątanej lodówce, w której nie ma niepotrzebnych rzeczy, które się marnują, w ogarniętym trochę bardziej pokoju – w tych drobnych szczegółach życia, w których panuje tyle chaosu i nieładu. Bo trudno zachować wewnętrzną ciszę, gdy wokół nas jest chaos. I tak jak wspomniała pewna siostra zakonna – życie duchowe zaczyna się od cicho zamykanych drzwi, by nie przeszkadzać innym. Tak właśnie rodzi się prawdziwa wrażliwość serca. A wtedy Pan Bóg prowadzi nas dalej. Każdego jego własną drogą, pod opieką Matki, Róży Duchownej, Mistrzyni życia duchowego.


Realizacja: VICONA


bottom of page