top of page

Maryja. Przewodniczka w czasach zamętu – ks. Piotr Glas

"Dzisiaj więcej niż kiedykolwiek w historii, Maryja wzywa nas, chrześcijan-katolików do tego, abyśmy radykalnie rozniecili ogień gorliwości. Byśmy wrócili do pierwotnej miłości, odnaleźli światło Prawdy, które ukryliśmy pod korcem. Ona nas do tego wzywa. Ona wkracza w historię, by ratować Kościół, by ratować nas wszystkich, by ratować kapłaństwo. (…) Dzisiaj Maryja wzywa nas do pokuty i do modlitwy o przyszłość Kościoła i świata." - mówił ks. Piotr Glas podczas konferencji wygłoszonej na zaproszenie wydawnictwa Esprit, w dniu 5 kwietnia 2019 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.Realizacja: VICONA / CC-BY-NC-ND 4.0


bottom of page