Piękno Kościoła. Część 2 – muzyka


Duchowe piękno Kościoła dostrzegamy przede wszystkim oczami wiary. Piękno, a także świętość, które pochodzą od samego Chrystusa – Głowy Kościoła.


Ale jako istoty cielesno-duchowe, dostrzegamy też piękno w wymiarze zmysłów i jego obecność lub brak nie jest bez znaczenia dla przeżywania naszej wiary. Znaczenie ma wygląd architektury naszych kościołów, rodzaj muzyki wykonywanej podczas nabożeństw, a także literatura chrześcijańska, jaką proponuje się nam jako pomoc duchową.


W drugiej części mini cyklu „Piękno Kościoła” zachęcam do posłuchania chorału gregoriańskiego, który przez długie stulecia pozostawał oficjalnym śpiewem liturgicznym Kościoła łacińskiego. Także dzisiaj jest on kultywowany przez wiele wspólnot monastycznych na całym świecie. Nie ulega wątpliwości, że śpiew gregoriański, przesycony Pismem Świętym, stwarza najlepszą okazję i atmosferę do modlitwy i kontemplacji. W świecie powszechnego pośpiechu, napięcia, krzyku i hałasu, śpiew chorału gregoriańskiego jawi się jako coś, co nieustannie napełnia serca Bożą obecnością i daje uczucie wytchnienia.


Magnificat cum antiphonis ex cantico canticorum – Schola Cantorum WSD OO. Franciszkanów z Łódzi-Łagiewnik.Część 1 – architektura

Część3 – literatura


Na zdjęciach: Koncert Scholi Cantorum w kościele pw. św. Anotniego Padewskiego w Poznaniu.


Autor: Dorota Porzucek

Fot. VICONA / CC BY-NC-ND 4.0