top of page

„To wszystko dla ciebie stworzyłem” ‒ powiedział nad jeziorem Jezus do s. Faustyny


Kiekrz to niewielka miejscowość położona ok. 15 km od Poznania, którą odwiedzają głównie amatorzy sportów wodnych, a to z racji na bliskiego sąsiedztwo dwóch okalających ją zbiorników wodnych: Jeziora Kierskiego i Jeziora Kierskiego Małego. Od 1928 r. znajduje się tu też jeden z domów Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała św. Siostra Faustyna.7 lipca 1929 roku S. Faustyna przyjechała do Kiekrza, aby zastąpić w kuchni chorą współsiostrę. Oprócz codziennych zajęć gospodarczych, Faustyna oddawała się także praktykom medytacyjnym na ścieżkach nad Jeziorem Kierskim Małym. Pewnego lipcowego dnia, nad brzegiem jeziora, przy jednym ze starszych drzew, doznała, można powiedzieć „romantycznego” spotkania z Jezusem, które opisała następnie w swoim Dzienniczku:


«W jednym dniu po południu poszłam przez ogród i stanęłam nad brzegiem jeziora, i długą chwilę zamyśliłam się nad tym żywiołem. Nagle ujrzałam przy sobie Pana Jezusa, który mi rzekł łaskawie: „To wszystko dla ciebie stworzyłem, oblubienico Moja, a wiedz o tym, że wszystkie piękności niczym są w porównaniu z tym, co ci przygotowałem w wieczności”. Dusza moja została zalana tak wielką pociechą, że pozostałam tam do wieczora, a zdało mi się, że jestem krótką chwilę. Dzień ten miałam wolny i przeznaczony na jednodniowe rekolekcje, więc miałam zupełną swobodę oddać się modlitwie. O, jak Bóg jest nieskończenie dobry, ściga nas swoją dobrocią. Najczęściej zdarza się, że udziela mi Pan największych łask wtenczas, kiedy ja się wcale ich nie spodziewam» (Dz.158).


Choć Siostra Faustyna spędziła w Kiekrzu tylko kilka tygodni, to jednak i tam pozostawiła dobre wrażenie. Przełożona domu matka Ksawera Olszamowska po jej wyjeździe napisała do przełożonej generalnej Michaeli Moraczewskiej: "Odniosłam wrażenie, że życie jej wewnętrzne jest bardzo głębokie, że jest obdarzona szczególnymi łaskami od Boga".Na pamiątkę spotkania Faustyny z Jezusem siostry z Kiekrza odnowiły ścieżkę, którą Święta udawała się nad jezioro. Wierzby rosnące wzdłuż trasy, otwartej 5 października 2005 r., w setną rocznicę urodzin Świętej, są świadkami spacerów Sekretarki Bożego Miłosierdzia. W miejscu, w którym Jezus objawił się zakonnicy, postawiono ołtarz z wielkim krzyżem. Dekretem z 22 czerwca 2015 roku abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, ustanowił klasztorną kaplicę w Kiekrzu Sanktuarium św. Siostry Faustyny.
Fot. VICONA

コメント


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page