top of page

U źródeł chrześcijaństwa w Polsce – Ostrów Lednicki

Są miejsca, które zmieniają historię Polski, są tajemnice, które wiele wieków muszą czekać na rozwiązanie. Na Ostrowie Lednickim, w kaplicy pałacu wzniesionego dla księcia Mieszka I, odkryto dwa zagadkowe zagłębienia. Mają szczególną formę i jak dotąd na podobne nie natrafiono w Polsce nigdzie poza lednicką wyspą. Uznano je za urządzenia przeznaczone do chrztu (baseny). Ze starannego ich wpisania w wyrafinowany zamysł architektoniczny budowli wzniesionej na planie krzyża greckiego wnioskujemy, że zarówno teologiczna idea samego krzyża, jak i chrztu jako krzyża musiały być znane autorowi tej realizacji.


Autor wyszukanego projektu, jaki zrealizowano na Ostrowie Lednickim, działał w uzgodnieniu z fundatorem i głównym użytkownikiem tej budowli. Na ziemiach Polski tego okresu mógł nim być wyłącznie panujący. Baseny te wyjaśniają najbardziej skrywaną do tej pory zagadkę miejsca przyjęcia chrztu przez tego władcę.

Akt oficjalnego chrztu władcy stanowił fundament chrystianizacji jego ziem. Wraz z chrześcijaństwem postępowała budowa polskiego państwa. Nowa religia niosła głębokie i rewolucyjne zmiany w sferze duchowej, kulturowej i społecznej. Oznaczała nie tylko przełom cywilizacyjny, ale również włączenie ziem pod panowaniem Mieszka I do chrześcijańskiej Europy.


Fot. VICONA / CC BY-NC-ND 4.0

Comentários


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page