top of page

Spotkanie z biskupem Athanasiusem Schneiderem w Krakowie

W LITURGII CHODZI O CHWAŁĘ BOGA, NIE NASZĄ! ‒ pod takim hasłem w sobotę 7 stycznia br. odbyło się w Krakowie spotkanie autorskie z księdzem biskupem Athanasiusem Schneiderem. Organizatorem spotkania było Wydawnictwo Esprit, a poprowadził je pan Krystian Kratiuk z PCh24.pl. Rozmowy toczyły się wokół najnowszej książki księdza biskupa pt.: „Msza katolicka. Jak przywrócić centralne miejsce Boga w liturgii”.


W jednym jej fragmencie czytamy: „Zbawienie przyniosła nam ofiara krzyża, będąca najwyższym aktem kultu Bożego, złożonym przez Chrystusa Boga i człowieka. Pierwszorzędnym celem liturgii ofiary krzyża jest kult Trójjedynego Boga. Drugorzędnym i podrzędnym celem jest nasze zbawienie. W dzisiejszym Kościele możemy zaobserwować pokusę odwrócenia tej hierarchii. W Ewangelii według św. Jana Jezus mówi: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył» (J 17, 1). Zatem ofiara krzyża oznacza otoczenie chwałą Ojca i Syna. Taka hierarchia celów musi zostać uwidoczniona w strukturze Mszy Świętej. Im bardziej wysławiamy Boga, tym bardziej oddajemy Mu to, co należne, a zarazem tym więcej czerpiemy łask płynących ze zbawienia. Msza Święta ma służyć przede wszystkim chwale Boga, a dopiero w drugiej kolejności zbawieniu i uświęceniu ludzkości”.


Nagranie wideo ze spotkania znajduje się na dole strony.
Fot. VICONA

Comments


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page