top of page

Stała Nowenna do Świętego Andrzeja Boboli

Od 2 lutego rusza stała Nowenna do św. Andrzeja Boboli w INTENCJI NARODU POLSKIEGO O WOLNOŚĆ I DUCHA PRAWDY.


Zapraszają: Kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie – ks. Józef Niżnik, prezydent Siemianowic Śląskich ‒ pan Rafał Piech, Wojownicy Maryi oraz osoby i wspólnoty związane z propagowaniem kultu św. Andrzeja Boboli.


Zapraszamy wszystkich do włączenia się!

INTENCJA:


Święty Andrzeju Bobolo, pokornie prosimy, wynagradzaj z nami Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wszystkie zniewagi i grzechy nas Polaków przeciwko Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi, upraszając dla wszystkich i rządzących naszą Ojczyzną łaskę: nawrócenia, rozbudzenia ducha wiary, nadziei i miłości, dary Ducha Świętego, łaskę suwerenności dla Państwa Polskiego oraz ducha prawdy.Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison,

Chryste eleison,

Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo,

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Święty Andrzeju, duchowy synu św. Ignacego Loyoli,

Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Andrzeju, Apostole Polesia,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,

Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,

Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,

Święty Andrzeju, Patronie Polski,

Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga

Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej katolickiej wiary,

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,

Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali,

Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę, jako Matkę miłowali,

Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności,

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


– Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:

Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, męczennik. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Modlitwa za Ojczyznę


Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen

Comments


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page