top of page

Christus Vincit

Figura Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie powstała w 2010 roku i był to wówczas najwyższy pomnik Chrystusa na świecie. Jego wysokość to 36 m, z czego 33 m mierzy sama figura Jezusa, a 3 m pozłacana korona na Jego głowie. Pomnik Chrystusa w Świebodzinie stanął na sztucznie usypanym kopcu przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego za sprawą ówczesnego jego proboszcza, ks. Sylwestra Zawadzkiego.Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy (1927 r.), widniejąca przy figurze:


O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy.

Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem.

Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili.

Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie. Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną.

Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie.

Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.Fot. VICONA / CC BY-NC-ND 4.0

Comments


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page