Christus Vincit

Figura Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie powstała w 2010 roku i był to wówczas najwyższy pomnik Chrystusa na świecie. Jego wysokość to 36 m, z czego 33 m mierzy sama figura Jezusa, a 3 m pozłacana korona na Jego głowie. Pomnik Chrystusa w Świebodzinie stanął na sztucznie usypanym kopcu, przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, za sprawą ówczesnego jego proboszcza.
Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiechy (1927 r.), widniejąca przy figurze:


O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy.

Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnem odstępstwem.

Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej Ewangelii nie wstydzili.

Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie. Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną.

Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie.

Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niech ogarnie całą naszą ziemię! Amen.


Fot. VICONA / CC BY-NC-ND 4.0

Ostatnie posty