top of page

Litania wynagradzająca za zniewagi przeciwko Najświętszemu Sakramentowi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.


Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie za nieskończoną miłość ku nam odbierający obojętność i lekceważenie, zmiłuj się nad nami, Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez nas znieważany, Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą, Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wydawany na pastwę nienawiści Twoich nieprzyjaciół, Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wyszydzany i bluźnierstwami obrażany, Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany, Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez świętokradców sponiewierany i wzgardzony, Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez wielu wybranych sług Twoich nie czczony, Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie w wielu kościołach opuszczony i zapomniany,


Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.


Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu Miłości, wynagradzamy Ci, Panie. Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie, Za niegodne zachowanie w kościołach w Twojej obecności w Najświętszym Sakramencie, Za nienawiść bezbożnych, Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa, Za oziębłość wielu Twoich dzieci, Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Najświętszym Sakramencie, Za profanację Twoich świątyń,


My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś wszystkich wiernych głęboką czcią i gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu obdarzyć raczył, Abyś wszystkim świętokradcom znieważającym Najświętszy Sakrament łaski szczerego nawrócenia udzielić raczył, Abyś braciom odłączonym dostatecznego poznania tej Tajemnicy Miłości udzielić raczył, Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością do Najświętszego Sakramentu zapalić raczył, Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Komunii świętej zachęcić raczył, Abyś nas w godzinie śmierci tym Niebieskim Pokarmem posilić raczył, Abyś wynagrodzenie nasze łaskawie przyjąć raczył,


Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie, zlituj się nad nami


K. Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, W. Na wieczne czasy niech nie ustanie.


Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz obojętność, szyderstwa, świętokradztwa i wzgardę, którymi ludzie Cię obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za tak liczne zniewagi szczerze przepraszali i wynagradzali za nie jak najgorętszą miłością i uwielbieniem. Dopomóż nam, Panie Jezu, abyśmy Cię zawsze jak najgodniej w Komunii św. przyjmowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Fot. VICONA

Comments


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page