Organista

Mój przyjaciel, br. Tomasz, jest na czwartym roku Franciszkańskiego Seminarium w Łodzi-Łagiewnikach. W świecie pracował jako organista, ale dziś także służy swoimi umiejętnościami, gdy zachodzi potrzeba. Odwiedziny u niego zaowocowały spontanicznym pomysłem małej sesji w trakcie jego pracy.


Fot. VICONA / CC BY-NC-ND 4.0