top of page

Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej według objawień w Kibeho
W Rwandyjskim Kibeho Matka Słowa przypomniała nam o Różańcu do Siedmiu Boleści Matki Bożej. To modlitwa znana od dawna w Kościele, choć nieco zapomniana, ale w Kibeho Maryja podyktowała modlitwy wstępne i końcowe, które szczególnie skupione są na wyrażeniu żalu za grzechy, ponieważ dzisiejszy świat tak bardzo o tym zapomina!


Różaniec ten nie zastępuje tradycyjnego, ale tworzy jego użyteczne uzupełnienie. Różaniec z Kibeho jest specjalnie skoncentrowany na tajemnicach cierpień Jezusa zawsze zjednoczonego ze swoją Matką. Męka ta nie ogranicza się jedynie do Wielkiego Piątku jak w różańcu tradycyjnym, ale obejmuje całe ich ziemskie życie.


Jeśli modlisz się się na "Różańcu do Siedmiu Boleści" i rozważasz głęboko jego tajemnice, znajdziesz siłę, która potrzebna jest do nawrócenia twojego serca. Módl się na "Różańcu do Siedmiu Boleści", aby odnaleźć drogę nawrócenia" (z przesłania Matki Słowa z Kibeho, Rwanda 1981–1989)


Przeczytaj więcej o Różańcu do Siedmiu Boleści Matki Bożej tutaj.

Jak odmawiać Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej?


Różaniec ten składa się z siedmiu części, a każda z siedmiu koralików.


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


Modlitwa wstępna:

Boże mój, ofiaruję Ci ten Różaniec do Siedmiu Boleści na Świętą Chwałę Twoją i na uczczenie Twojej Świętej Matki, rozważając i dzieląc z Nią jej Boleść. Błagam Cię, udziel mi żalu za grzechy, które popełniłem, pomóż mi być mądrym i pokornym, jak powinienem, bym mógł otrzymać wszystkie odpusty, które są z nim związane.


Akt żalu za grzechy:

Panie, żałuję za wszystkie grzechy, które popełniłem przeciw Tobie, ponieważ wprowadzają mnie one w niezgodę z Tobą i oddzielają mnie od Ciebie, który utrzymujesz mnie przy życiu i który ciągle przychodzisz mi z pomocą; żałuję za nie, ponieważ to one spowodowały zabicie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego miłujesz. Ojcze, zbaw mnie od nich, nie chcę ich powtarzać, chcę do Ciebie należeć. Amen.


Zdrowaś Maryjo... (3x)


Siedem Boleści:


1.. Starzec Symeon mówi Dziewicy Maryi, że miecz boleści przeszyje Jej Serce.

Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj mi każdego dnia o Męce Jezusa.


2. Ucieczka Jezusa do Egiptu.

Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj mi każdego dnia o Męce Jezusa.


3. Boleść Serca Maryi w czasie zaginięcia Jezusa

Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj mi każdego dnia o Męce Jezusa.


4. Dziewica Maryja spotyka Jezusa niosącego Krzyż.

Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj mi każdego dnia o Męce Jezusa.


5. Dziewica Maryja przy Krzyżu Jezusa.

Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj mi każdego dnia o Męce Jezusa.


6. Dziewica Maryja otrzymuje Ciało Jezusa w swoje ręce.

Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj mi każdego dnia o Męce Jezusa.


7. Dziewica Maryja składa Ciało Jezusa do grobu.

Ojcze nasz... (1x) Zdrowaś Maryjo... (7x)

Matko Miłosierdzia, przypominaj mi każdego dnia o Męce Jezusa.


Modlitwa na zakończenie:

Królowo Męczenników, Twoja dusza została doświadczona w oceanie boleści, błagam Cię, przez wzgląd na łzy, jakie wylałaś w czasie tego misterium, racz udzielić mi i wszystkim grzesznikom doskonałego żalu. Amen.


Serce Dziewicy Maryi, niezmiernie Boleściwe i Niepokalane, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. (3x)

Źródło: kibeho-cana.org

Fot. VICONA

Comments


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page