top of page

Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w WarszawieKościół św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu – którzy w 2010 r. został podniesiony do rangi Sanktuarium Diecezjalnego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – został wybudowany w okresie międzywojennym. W latach 1980-1984 rezydentem w parafii był ksiądz Jerzy Popiełuszko, który od października 1980 roku raz w miesiącu wraz z innymi duchownymi z inicjatywy proboszcza parafii odprawiał w tym kościele Msze za Ojczyznę, w czasie których głosił przesłanie „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. W latach 1982-1984 liturgie te stały się manifestacjami patriotycznymi i ściągały tłumy ludzi nie tylko z Warszawy, ale i z całej Polski.Ks. Jerzy Popiełuszko został zamordowany przez funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984 roku. Jego grób znajduje się na terenie kościoła, ma kształt kurhanu z leżącą na nim płytą granitową w kształcie krzyża. Grób otoczony jest różańcem utworzonym z polnych kamieni ułożonych w kształcie granic Polski. Łącznik ma kształt orła w koronie z Matką Bożą Częstochowską na piersi.W salach dolnego kościoła, niedługo po męczeńskiej śmierci kapelana "Solidarności" powstało Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie zgromadzono pamiątki po kapłanie. W 9 salach muzealnych znajduje się kilka tysięcy eksponatów, w tym przedmioty osobiste księdza Jerzego, przedmioty związane z jego męczeńską śmiercią, zdjęcia, prezentacje filmowe i dźwiękowe. Na zwiedzających silne wrażenie wywiera wyświetlany film z wydobycia zwłok księdza. W gablocie umieszczonej na ścianie znajduje się ubranie, które miał na sobie w dniu zamordowania, pałka milicyjna, którą był bity oraz sznur, którym skrępowano mu ręce.Fot. VICONA

Comments


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page