top of page

Bądźcie światłem dla innych wyznań chrześcijańskich

Jaką postawę przyjąć wobec chrześcijan innych wyznań – protestantów, prawosławnych...? Pozostawić ich tam, gdzie są, czy "nawracać"? Czy to niemal bez znaczenia, w jakim wyznaniu jesteśmy – bylebyśmy tylko kochali Pana Jezusa i spełniali Jego wolę?

Matka Boża odpowiada przez ks. Gobbiego: "Bądźcie światłem i bezpieczeństwem dla wszystkich należących do innych wyznań chrześcijańskich i ukażcie im port, do którego powinni wejść, by wypełnić wolę Mego Syna Jezusa: Kościół święty i katolicki, mający Papieża jako pewny fundament i przewodnika. Zapewniam was, że po tryumfie Mojego Niepokalanego Serca w waszych krajach pozostanie tylko ten jedyny i prawdziwy Kościół".

Na zdjęciach: Święta Góra Grabarka, centrum prawosławia w Polsce.Źródło cytatu: Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej, ks.Stefano Gobbi, wyd. Vox Domini, Katowice 2016

Fot. VICONA / CC-BY-NC-ND 4.0

Comments


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page