top of page

Kato street photo

Na własne potrzeby stworzyłam pojęcie „Kato street photo”, które ma być tym wszystkim czym jest, w szerokim znaczeniu, fotografia uliczna, ale dodatkowo ma zawierać elementy religijne, katolickie, czasem na wesoło, czasem na poważnie. Inaczej mówiąc, mają to być zdjęcia pokazujące przejawy życia religijnego (choć też nie zawsze dosłownie), ale poza murami kościoła – na ulicy i najogólniej mówiąc – w przestrzeni publicznej, choćby było to tylko na terenie przykościelnym.


Motywem do powstania tej galerii jest tęsknota za tym, aby tę religijność częściej na ulicy widzieć i zachęcić Ciebie i mnie, aby się jej nie wstydzić, ale być jej świadkiem. Chciałabym częściej widzieć na ulicy księdza w sutannie, zakonnika, siostrę, osobę z krzyżykiem na szyi czy modlącą się na różańcu w drodze do pracy czy szkoły. Galerię można by też nazwać "Świadectwo", ponieważ wiele z tych zdjęć jest też w pewnym sensie naszym świadectwem, które dajemy światu, zwłaszcza temu zlaicyzowanemu, jako duchowni i świeccy o tym, że Bóg jest!


Fot. VICONA / CC BY-NC-ND 4.0

Comments


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page