top of page

Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej
Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii Aguirre, współzałożycielce „Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego” w Campinas w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: "Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę". (...)


Innym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając w ręku różaniec, który nazwała „corona” (czyli „korona” lub różaniec), którego paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała: „To jest różaniec z moich łez, które są powierzone przez mojego umiłowanego Syna. Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła. Przez ten różaniec diabeł zostanie pokonany a moce piekła zostaną zniszczone. Przygotuj się do tej wielkiej walki.”


Stolica Apostolska 15.V.1934 r zatwierdziła nabożeństwo.


21.IX.1982 r. Matka Boża płakała krwawymi Łzami w figurze "Róży Duchownej" we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała: "Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka".


Jak odmawiać koronkę do Krwawych Łez Matki Bożej?

Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej składa się z siedmiu części, a każda z siedmiu koralików.


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


Modlitwa początkowa: O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.

Na dużych paciorkach: O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.


Na małych paciorkach: (7x) O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.


Na zakończenie: (3x) O Jezu spójrz...

Modlitwa końcowa: O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.Fot. VICONA / CC BY-NC-ND 4.0

Comments


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page