Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej i koronka do Siedmiu Boleści Maryi"Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę".Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej


Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii Aguirre, współzałożycielce „Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego” w Campinas w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: "Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę". (...)


Innym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając w ręku różaniec, który nazwała „corona” (czyli „korona” lub różaniec), którego paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała: „To jest różaniec z moich łez, które są powierzone przez mojego umiłowanego Syna. Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła. Przez ten różaniec diabeł zostanie pokonany a moce piekła zostaną zniszczone. Przygotuj się do tej wielkiej walki.”


Stolica Apostolska 15.V.1934 r zatwierdziła nabożeństwo.


21.IX.1982 r. Matka Boża płakała krwawymi Łzami w figurze "Róży Duchownej" we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała: "Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka".
Jak odmawiać koronkę do Krwawych Łez Matki Bożej?

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


Modlitwa początkowa: O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.

Na dużych paciorkach: O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.


Na małych paciorkach: O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.


Na zakończenie: (3x) O Jezu spójrz...

Modlitwa końcowa: O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.
Koronka do Siedmiu Boleści Maryi


Na tym samym różańcu odmawia się również koronkę do Siedmiu Boleści Maryi. Zatwierdził ją papież Benedykt XIII w 1724 roku. Kolejni papieże wiązali z odmawianiem tej modlitwy odpusty.


Przypominał o niej św. Alfons Maria Liguori w swoim dziele „O łaskach Matki Najświętszej”, a św. Elżbiecie z Hesji sam Pan Jezus miał objawić obietnice związane z jej odmawianiem: łaskę odprawienia pokuty za wszystkie grzechy jeszcze przed śmiercią; szczególną opiekę Bożą w utrapieniach i w chwili śmierci; dar szczególnej duchowej pamięci o Męce Pańskiej i nagrodę za tąż pamięć; nadzwyczajną opiekę Matki Bożej i łaskę bycia prowadzonym przez nią w życiu.


Ciekawe jest to, że modlitwa ta nie została co prawda – w przeciwieństwie do wielu innych podobnych – podyktowana podczas jakiegokolwiek objawienia, czy wizji któremuś ze świętych, ale o jej odmawianiu przypomniała i prosiła o nie Matka Boża podczas objawień w rwandyjskim Kibeho w latach 1981-1983. Są to pierwsze objawienia Maryjne uznane oficjalnie przez Kościół w XXI wieku – uznał je biskup diecezji Gikongoro.

31 maja 1981 roku w Kibeho Maryja miała powiedzieć jednej z wizjonerek: „To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do siedmiu boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec”.


Maryja prosiła jeszcze, by wizjonerka powiedziała o tym całemu światu i zapewniała: „Jeśli będziecie odmawiać ten różaniec, rozważając go, znajdziecie w sobie siłę, by wrócić do Boga”.


Taki właśnie jest sens tej modlitwy. Nie ma ona zastąpić tradycyjnego różańca, ale pomóc nam uświadomić sobie swoje grzechy i uprosić duchowe siły potrzebne do nawrócenia, wyjścia z grzechów i przemiany życia.


Matka Boża prosiła, by odmawiać Koronkę do jej Siedmiu Boleści przede wszystkim we wtorki (dzień objawień w Kibeho) i piątki (dzień męki i śmierci Jezusa).


Jak odmawiać koronkę do Siedmiu Boleści Maryi?W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


Na dużych paciorkach: Ojcze nasz…

Na małych paciorkach: Zdrowaś Maryjo…

Na zakończenie: (3x) Zdrowaś Maryjo dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Bolesną


1 BOLEŚĆ: Proroctwo Symeona

2 BOLEŚĆ: Ucieczka z Jezusem i Józefem do Egiptu

3 BOLEŚĆ: Poszukiwanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni

4 BOLEŚĆ: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż

5 BOLEŚĆ: Trwanie pod krzyżem w czasie konania Pana Jezusa

6 BOLEŚĆ: Złożenie martwego ciała Jezusa w ramiona Matki

7 BOLEŚĆ: Złożenie Pana Jezusa do grobuFot. VICONA

Ostatnie posty