top of page

Pustelnia św. Jana z Dukli

Pustelnia św. Jana z Dukli znajduje się niespełna 5 km od Dukli, na wzgórzu Zaśpit w Beskidzie Niskim, na czerwonym Głównym Szlaku Beskidzkim. Pustelnia została założona w 1769 roku, po beatyfikacji Jana z Dukli. Jak głosi legenda, św. Jan objawił się we śnie Marii Amelii, właścicielce Dukli, polecając jej wybudować na miejscu swej pustelni kaplicę i tak też się stało. Obok świątyni stoi drewniany dom rekolekcyjny, a także tzw. dom pustelnika oraz taras ze sztuczną grotą, w której bije źródełko, z którego czerpią wodę pielgrzymi. Na ścieżkach przy pustelni ustawiono kapliczki Drogi Krzyżowej.

Nie znamy dokładnej daty urodzenia Świętego. Wiemy natomiast, że doczekał późnej starości i zmarł w roku 1484, a zatem powszechnie przyjęto iż musiał urodzić się co najmniej 70 lat wcześniej tj. ok. 1414 r. Na podstawie tradycji pochodzącej z XVII wieku dowiadujemy się, iż po skończeniu szkoły św. Jan kilka lat spędził nad potokiem Zaśpit, płynącym przez lasy otaczające rodzinną miejscowość, wiodąc tam wielce umartwione życie pustelnicze. Lata te były przygotowaniem do życia w klasztorze, do którego Jan następnie wstąpił. Wybrał Zakon OO. Franciszkanów Konwentualnych, a po 25 latach przeniósł się do Zakonu OO. Bernardynów aby tam realizować jeszcze surowszą regułę ubóstwa św. Franciszka. Przez wszystkie lata życia prowadził bardzo wzorowe życie zakonne, był niezwykle lubianym i cenionym spowiednikiem i kaznodzieją a także przełożonym i kustoszem, ale przede wszystkim człowiekiem głębokiej modlitwy i umartwienia. Świętość jego życia była tak niewątpliwa, że zaraz po śmierci zaczęto się doń modlić i wzywać jego wstawiennictwa przed Bogiem. Wyproszono wiele łask i uzdrowień za jego wstawiennictwem. W 1733 r. papież Klemens XII zaliczył go w poczet błogosławionych, natomiast aktu kanonizacji dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w Krośnie 10 czerwca1997 r.


Fot. VICONA / CC-BY-NC-ND 4.0

bottom of page