top of page

Ja chcę mówić do każdego. Alicji Lenczewskiej rozmowy z Panem - BONUS

Nieco ponad pół roku od publikacji na blogu prezentacji na temat życia i duchowości Alicji Lenczewskiej – szczecińskiej mistyczki, która przez 25 lat spisywała w swoich duchowych dziennikach słowa, które kierował do niej Pan Jezus – przyszedł czas na małe uzupełnienie tematu. Poniżej garść wybranych cytatów z dzienników Alicji oraz jeszcze nie publikowane zdjęcia, które z racji ograniczeń objętościowych projektu, nie miały szansy się tam znaleźć.

Jeśli nie widziałeś jeszcze wspomnianej prezentacji, możesz obejrzeć ją tutaj.

Fot. VICONA / CC-ND 4.0

† Ja pragnę mówić do ciebie we wszelkich okolicznościach, nie tylko wówczas, gdy klęczysz przede Mną.

Świadectwo 592

† Bądź czujna i rozpoznawaj, gdy mówię do ciebie, posługując się ludźmi lub sytuacjami, bo może być też tak, że w czyichś słowach jest Mój głos. Mój głos zawsze jednak odzywa się w głębi serca, wskazując na coś, co dociera do ciebie poprzez zmysły ciała.

Słowo Pouczenia 252

† Nie oddzielaj woli Mojej od sytuacji twojej codzienności, a zwłaszcza zachowań i żądań ze strony ludzi wobec ciebie. Moja wola realizuje się i objawia poprzez ludzi, z jakimi masz kontakt. Zwłaszcza we wspólnocie, której jesteś członkiem.

Słowo Pouczenia 442

† Rozmawiając z ludźmi, jednocześnie rozmawiaj ze Mną, abym mógł mieć wpływ na waszą rozmowę.

Ucz się prowadzić podwójny dialog, który później zamieni się w pojedynczy we Mnie, gdy pozwolisz Mi mówić przez ciebie.

Świadectwo 645

† Lepiej iść po omacku, na ślepo za Moim głosem – za głosem wiary, niż wiedzieć wiele.

Jakież zobowiązanie i jak mała zasługa, gdy pozna się zbyt wiele.

Świadectwo 678


Prawo jazdy i dowód osobisty Alicji.

† Czyńcie pokutę i módlcie się za tych, którzy ulegli nienawiści, i za ich ofiary. I ufajcie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, aby w sercach waszych, w słowach, które mówicie, i w waszych czynach był Pokój i była Miłość.

Słowo Pouczenia 254

† Pragnienie pokuty to drugi składnik miłości do Boga obok tęsknoty. Jest jednak jeden warunek: umartwienia trzeba przyjmować z radością i miłością wobec tych, za pomocą których jesteś doświadczana. Od tego zależy wartość i skuteczność pokuty – środka twego oczyszczenia i oczyszczenia tych, którym pragniesz to wysłużyć.

Słowo Pouczenia 274

† Może to zdarzenie nie było krzywdą, lecz łaską, jaka została dana: łaska ofiary i umartwienia. I nie ta ofiara jest najcenniejsza, którą człowiek sam sobie wyznaczy, lecz ta, którą zsyła Bóg.

Słowo Pouczenia 415

† Wszelkie ćwiczenia, trudy i umartwienia podejmowane dla tzw. własnej doskonałości mogą być super egoizmem, jeśli nie mają na celu wspomaganie bliźnich w drodze do Boga. Mogą być nawet grzeszne, jeśli powodują poczucie wyższości nad ludźmi słabymi i żyjącymi grzechem świata.

Słowo Pouczenia 417

† Wola Boża jest ważniejsza od tego, co tobie się wydaje, że mogłabyś uczynić. Nie chodzi o to, aby wiele czynić, ale aby wiele kochać.

Słowo Pouczenia 422

† Ofiara złożona w sercu i gotowość jej poniesienia wystarczy; nie zawsze żądam spełnienia.

Świadectwo 608


Brewiarz, którego używała Alicja.

† Nie doskonałość jest najważniejsza, lecz miłość. Doskonałość twoja zależy ode Mnie, ale miłość jest twoim autentycznym darem dla Mnie.

Świadectwo 402

† Miłość czysta powinna być wymagająca i wychowująca, bo tylko w ten sposób zapewnia się prawdziwe dobro.

Świadectwo 779

† Kochać bliźniego to nie znaczy pragnąć jego bliskości i tego, by zaspokajał twoje potrzeby i pragnienia, lecz to znaczy troszczyć się o jego zbawienie i świętość, okazując mu pomoc i dobroć oraz przynosząc ulgę w trudach i cierpieniach codzienności.

Słowo Pouczenia 385

† Czyń wobec innych to, co Ja pragnę, abyś czyniła, a nie to, co zaspokaja twoje pragnienie pokazania Miłości, jaka w tobie jest.

Świadectwo 779

† Skuteczność twojej służby w Dziele Miłości zależy nie od ilości modlitw i wielkości ofiar twoich – choć one też mają wartość – lecz od czystości serca twego.

Słowo Pouczenia 283


Zdjęcia Alicji wykonane podczas jej wyjazdów i pielgrzymek.

† Miłość uzdalnia do wszelkiej ofiary, a Prawda rodzi pokorę, i to jest świętość. Nie trzeba szukać cierpienia, bo nie stworzyłem cię do cierpienia, lecz do miłości. Cóż może dać cierpienie, gdy za mało będzie miłości? Może zniszczyć zamiast ubogacić.

Słowo Pouczenia 283

† Nie znęcaj się nad sobą i nie zadawaj sobie bólu celowo. Lecz przyjmuj z ufnością każde cierpienie, jakie cię dotyka ze strony ludzi, sytuacji czy twego ciała. Cierpienia wewnętrzne też.

Słowo Pouczenia 10

† Ciężarem i dosłownym cierpieniem jest tylko krzyż odrzucany, przyjmowany z konieczności, z niechęcią i oporem. Bo przecież życie na ziemi zawsze jest wpisane w krzyż, ale od sposobu przyjęcia tego krzyża zależy, jaki on będzie: czy będzie tylko cierpieniem, czy przede wszystkim miłością we Mnie.

Słowo Pouczenia 79

† Stań się zupełnie bezwolna w Moim ręku i pałająca miłością. Wtedy Ja będę wypełniał ciebie Moją miłością i nią będziesz kochać wszystkich i także siebie. I nic nie potrafi jej zachwiać: żaden człowiek, żadne wydarzenie, żadna niesprawiedliwość, czy krzywda wyrządzona tobie.

Świadectwo 402

† Cierpienie, prześladowanie, niesprawiedliwość oddane Mi, mają ogromną wartość ubogacającą duszę. Są najdoskonalszym pokarmem jej rozwoju. To jest ten dar, którym kochający Ojciec obdarowuje w szczególny sposób Swych wybranych, bo chce ich uświęcić i mieć blisko Siebie.

Świadectwo 529

† (...) cierpienie, jakie odczuwasz, jest nie tylko twoim oczyszczeniem, ale przede wszystkim ma moc wynagradzania za grzechy innych.

To radosne, zbawcze cierpienie. Najdoskonalszy akt miłości.

Świadectwo 500


Obrazki z brewiarza Alicji.

† Największą ofiarą jest uczciwe i dobre wypełnianie codziennych obowiązków, uczynność i miłość w każdych okolicznościach.

Świadectwo 192

† Nie myśl, że niewielka to ofiara, skoro nic nadzwyczajnego nie czynisz i nie doświadczasz. Ofiara codziennej wierności w drobiazgach i monotonii życia jest równie wielka, a może większa, bo wymagająca ciągłej czujności i samozaparcia. Jest trudna, bo niewidoczna.

Świadectwo 351

† Wszystko jest Moją łaską. Ale lepiej dla ciebie, gdy jestem ukryty. Wtedy twoja miłość, choć nieudolna, jest dla Mnie cenniejsza. Cieszę się, gdy trwasz przy Mnie pomimo rozproszeń i braku pociech ode Mnie.

Świadectwo 676

† Moje pozorne oddalenie zawsze jest próbą wierności, a twoje upadki poznawaniem prawdy o sobie.

Świadectwo 572

– Bardzo mnie męczy tupet i zapatrzenie w siebie u innych. Budzi niechęć i rozgoryczenie. Nie wiem, czy moja ocena jest prawdziwa, czy wolno mi?

† Jeśli nawet ocena jest prawdziwa, powinna budzić konstruktywne myśli i prośbę, bym zaradził, zmienił. Odrzucaj natomiast wszelkie myśli i odczucia negatywne. Najbardziej odrzucaj rozgoryczenie. Rozgoryczenie jest pokusą szatańską.

Świadectwo 779


Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, w którym 5 stycznia 2012 r. zmarła Alicja.

† Ciebie boli niewdzięczność, bo dużo dobra czynisz. Ale jeśli czynisz to z miłości do Mnie, to cóż obchodzą cię reakcje ludzi. Skoro cię dotykają, to znaczy, że twoja miłość nie jest czysta.

Świadectwo 500

† Reakcja na doznaną niesprawiedliwość jest sprawdzianem miłości własnej.

Świadectwo 461

† Różnie prowadzę ludzi. Zrozumienie jest między tymi, których drogi są podobne. Nie ma znaczenia ani wiek, ani czas współżycia ze Mną.

Świadectwo 585

† Powodzenie i to, co jest sukcesem w oczach ludzkich, jest niebezpieczne – może przynieść, i zazwyczaj przynosi, cofanie się rozwoju duszy, bo rodzi pychę i próżność, a także wzrost egoizmu.

Świadectwo 529

† Gdy podejmujesz modlitwę wstawienniczą za kogoś w duchu ekspiacji i wynagrodzenia, gdy ofiarujesz się Bogu w tej intencji, to złe duchy, które kusiły tą osobę, zwracają się do ciebie i twoja dusza jest jakby w stanie oblężenia: ściśnięta i atakowana myślami i wyobrażeniami godzącymi w pokój i miłość.

Słowo Pouczenia 349

† Jeśli czujesz, że nadchodzą ataki szatana, gdy ogarnia cię ciemność i ucisk w duszy, odmawiaj natychmiast Pod Twoją obronę, bo to jest egzorcyzm.

Słowo Pouczenia 264


Msza św. za śp. Alicję Lenczewską w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, w czerwcu 2016 r.

† Wszystko, cokolwiek cię spotyka, jest Moim pytaniem o wierność, o miłość.

Twoje zachowanie jest odpowiedzią.

Na nic się przydadzą wielkie czyny, gdy małe im przeczą.

Zwracaj więc uwagę na swe reakcje i słowa, by nie urażać ludzi, nie zrażać ich. W ten sposób urażasz Moją miłość, bo Ja wszystkich kocham i w nich jestem.

Świadectwo 454

† Nie myśl o sobie, tylko o Mnie. Wtedy Ja będę myślał o tobie i o wszystko zadbam. Także o doskonałość naszych spotkań w modlitwie i w wydarzeniach codziennych.

Świadectwo 351

† Módl się za kapłanów. Wielu jest świętych wśród nich i oni potrzebują umocnienia, bo świętość w pocie i we łzach się rodzi.

Ale jeszcze więcej jest zagubionych, zniewolonych przez świat i grzesznych. Ci potrzebują ratunku: ocalenia dla własnych dusz i dusz tych, których oni mieli ocalić, a nie uczynili tego.

Słowo Pouczenia 54

† Niech cię nie obchodzi kapłan, który sprawuje Moją Ofiarę. Nie obserwuj go, nie oceniaj. Nie wybieraj sobie Ofiary, którą sprawuje kapłan ulubiony przez ciebie. Nie dla niego tam idź. Przychodź tylko dla Mnie – dla dokonania daru z siebie na ołtarzu i przyjęcia Mojego daru w Komunii.

Słowo Pouczenia 71

† Ludzie, którzy pragną uzdrowienia fizycznego, powinni najpierw dążyć do oczyszczenia duszy, i o to prosić.

Świadectwo 467


W mieszkaniu brata Sławomira. Na lewym zdjęciu: ks. Maciej Bagdziński i ks.dr Andrzej Trojanowski TChr. Na prawym zdjęciu: oryginały rękopisów Alicji.

† Pragnę, by ludzie rozpoznawali Mnie w tobie, ażeby przebywając z tobą, czuli, że przebywają ze Mną.

Pozwól, żeby tak było.

Świadectwo 829

† Dziewictwo to stan duszy. Twojego serca i umysłu. A jako owocu także ciała i czynów zewnętrznych. Maryja była i jest Dziewicą, bo zawsze miała dziewiczą duszę, której nie dotknęło zło. Jej serca i Jej ciała nie skalał żaden grzech.

Słowo Pouczenia 307

† Nie myśl o sobie, myśl o tych, których uratować możesz i dla których ratowania uświęcam ciebie jako Moje narzędzie działania w świecie. Wykorzystuj więc gorliwie każdą sytuację, każdy trud i cierpienie (tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne) i każdy czas, by ratować dusze i nieść zbawienie Moje światu, który łaknie ocalenia i czeka na ocalenie.

Słowo Pouczenia 140

– Co jest moim grzechem teraz?

† Pewność siebie, swoich racji i opinii, bo oskarżasz bardziej innych niż siebie.

Wiedz, dziecko Moje, że głównym oskarżycielem jest szatan i on to właśnie inspiruje w twym umyśle tendencje do śledzenia zła w innych i niejednokrotnie mówienia o tym.

Słowo Pouczenia 358


W Wydawnictwie Agape w Poznaniu - wydawcy dzienników Alicji Lenczewskiej.

† W duszy i w życiu każdego trwa apokalipsa – ostateczna walka o duszę. Trwa tak długo, jak długo trwa życie tutaj, a laury zwycięstwa będą dopiero u Mnie, gdy powrócisz po trudach boju.

Świadectwo 465

† Nie smuć się tym, że jesteś w cieniu ludzi, skoro znajdujesz się w Moim blasku.

Nie zwracaj tęsknoty swego serca ku okruchom ludzkich uczuć, skoro masz pełnię Mojej Miłości.

Słowo Pouczenia 342

† Dwie są najważniejsze czynności w życiu wewnętrznym duszy twojej: rozeznawanie natchnień i rachunek sumienia.

Słowo Pouczenia 305

† Nie należy mówić o czyimś złym postępowaniu, jeśli to nie zlikwiduje tego zła, a wręcz odwrotnie, spopularyzuje je i rozszerzy. Lepiej nie ujawniać, jeśli jedynym owocem jest zgorszenie.

Świadectwo 281

† Moja Miłość jest zawsze z każdym i każdego pragnę doprowadzić do świętości. Ja prowadzę do świętości i ujawniam ją. Dlatego leczę upokorzeniami, jeśli ktoś sam chce objawiać światu swoją świętość. Świętość jest jedna: tylko ta, którą Ja daję i ujawniam. Robię to wtedy, gdy jest dojrzała, gdy podziw ludzi już jej nie zniszczy.

Świadectwo 538

† Stworzyłem cię po to, aby cię kochać, aby dać ci szczęście, jakie tylko Bóg może dać.

Świadectwo 814


Przedpremierowy pokaz projektu o Alicji Lenczewskiej na rekolekcjach w Gostyniu, w lutym 2017 r.

Opracowanie: Dorota Porzucek / CC BY-NC-ND 4.0

Źródło cytatów: Świadectwo. Dziennik duchowy, Alicja Lenczewska, wyd. Agape 2016; Słowo pouczenia, Alicja Lenczewska, wyd. Agape 2016

Fot. VICONA / CC-BY-NC-ND 4.0

Comments


24-Godziny-Męki-Pańskiej-za-Polskę-_baner.jpg
bottom of page